iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları periyodik

kontroller ile gerçekleştirilir.

 

iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

yönetmeliği, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve

güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirler.

 

iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

yönetmeliği 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31 inci

maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve sosyal güvenlik

bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12 nci

maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/ec sayılı

avrupa birliği direktfine paralel olarak hazırlanmıştır.

 

bu yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği

kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

 

24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı resmî gazete’de yayımlanan asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği uyarınca insan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştirenler ve tezgâhların bakım ve muayenesini gerçekleştiren kişiler için tebliğ hükümleri uygulanmamaktadır.

 

 

Akreditayonlu PTC Muayene de periyodik kontrol : 

 

          iş ekipmanlarının, öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir.

 

periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi :

 

                  ilgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerlerdir periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler ekip nete kayıt yaptırmalıdır.

Ekip Net Nedir ?

 

                 Ekip net, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapacak yetkili kişilerin kayıt programıdır. yönetmelikte belirlenen mezuniyet şartlarını sağlayan kişiler, e-devlet üzerinden ekipnet’e giriş yaparak kayıt oluşturmakta ve periyodik kontrol temel eğitimi almadan önce bir geçici kayıt numarası almaktadırlar. geçici kayıt numarası alan kişiler, bakanlıkça protokol yapılan ve yetkilendirilen kurumlardan eğitim alarak sınavda başarılı olmaları halinde yetkilendirilen kurum tarafından ekip Net’e “başarılı” olarak kaydedilir. bu aşamadan sonra sistem, kişilere kalıcı kayıt numarası atar. kalıcı kayıt numarası alan kişiler periyodik kontrol yapmaya yetkili olurlar. kullandıkları periyodik kontrol formlarını sistemden aldıkları kalıcı kayıt numaralarını işlemeleri gerekmektedir.

 

  iş ekipmanları periyodik muayene uzmanı eğitimleri nerede verilir:

 

                 -makine, inşaat ve elektrik (elektrik–elektronik) mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran üniversiteler,

-örgün olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusunda en az beş yıl akredite olan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilebilmektedir. ayrıca bakanlığın kuruluşlarından iş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanlığı (isgüm), periyodik kontrol temel eğitimi vermeye yetkilidir.

 

protokol yapılan kurumlar iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. bu dokümanın hazırlandığı tarih itibariyle iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi eğitimi protokolü imzalanan kurumlar şu şekildedir:

 

1. türk standartları enstitüsü

2. makine mühendisleri odası

3. adnan menderes üniversitesi

4. uludağ üniversitesi

5. kastamonu üniversitesi

6. kocaeli üniversitesi

7. çukurova üniversitesi

 

eğitimin içeriği :

 

 

mevzuat eğitimi

 

iş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım

 

periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem yöntem ve kuralları

 

ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi

 

raporlama

 

çalışma etiği ve sorumluluklar

 

 

periyodik kontrollerde akreditasyon ve hizmet yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunmakta mıdır?

 

bakanlıkça ekipmanlar belirlenene kadar yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında periyodik kontrol yapacak kuruluşlardan hizmet yeterliliği belgesi veya akreditasyon şartı aranmaz. hali hazırda uygulamada olmayan ancak bakanlık tarafından akreditasyona özel tebliğ yayımlanmak suretiyle bu konuda düzenleme yapılabilir

 

 

 

iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapan kişilerin kayıt ve eğitim zorunluluğu var mıdır?

 

iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin tebliğ kapsamında pilot iller kırıkkale ve eskişehir'de tamamlanan periyodik kontrol temel eğitimleri, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı sayın zehra zümrüt selçuk'un imzasıyla 17.06.2019 tarihi itibari ile ülke çapında yaygınlaştırılmıştır. diğer bir deyişle kırıkkale ve eskişehir illerindeki pilot uygulama sonlandırılmış olup bu illerde periyodik kontrol yapacak kişilerin eğitimlerini tamamlamış olma zorunluluğu başlamıştır. yukarıda bahsedilen tebliğ'in geçici 2. maddesinde de belirtildiği üzere ülke çapında periyodik kontrol yapacak kişilerin 2 (iki) yıl içerisinde periyodik kontrol temel eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

 

ekipman

periyodik kontrol yapabilecek kişi mezuniyeti

basınçlı kap ve tesisatlar

buhar kazanları

makine mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri

kalorifer kazanları

taşınabilir gaz tüpleri

manifoldlu asetilen tüp demetleri

manifoldlu tüp demetleri

sıvılaştırılmış gaz tankları (lpg, ve benzeri) (yerüstü)

sıvılaştırılmış gaz tankları (lpg, ve benzeri) (yer altı)

kullanımdaki lpg tüpleri

basınçlı hava tankları

kriyojenik tanklar

tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar

kaldırma ve iletme ekipmanları-1

kaldırma ve/veya iletme araçları

makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri

yürüyen merdiven ve yürüyen bant

istif makinesi (forklift, transpalet, lift)

kaldırma ve iletme ekipmanları-2

yapı iskeleleri

inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi

tesisatlar-1

elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner

elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker akümülatör, transformatör veya yüksek teknikerler

 

                

akümülatör, transformatör

tesisatlar-2

 

 

yangın tesisatı ve hortumlar, motopomplar, boru tesisatı

makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri

yangın söndürme cihazı

havalandırma ve klima tesisatı

 

 

işverenin yükümlülükleri :

 

işveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

 

iş ekipmanının kontrolü :

 

 iş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

 

işverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre

kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik

 

koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanır.kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.iş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

 

a tipi muayene kuruluşu olan ptc ürün test ve belgelendirme

 

san.tic.ltd.şti. olarak akreditasyon kapsamımız

 

 

ekipman

muayene periyodu

(ilgili standartın öngördüğü süreler saklı kalmak koşuluyla)

 

ilgili standartlar

gezer köprülü vinç

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

ts 10116, ts en 13001-3-5, ts en 13557 - a2, ts 2340, ts en 818 – 6 – a1, ts iso 10245-5, ts iso 4309, fem 1.001, ts en 13411-5

portal vinç

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

, ts 10116, ts en 13001-3-5, ts en 13557 - a2, ts 2340, ts en 818 – 6 – a1, ts iso 10245-5, ts iso 4309, fem 1.001, ts en 13411-5

monoray vinç

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

ts 10116, ts en 13001-3-5, ts en 13557 - a2, ts 2340, ts en 818 – 6 – a1, ts iso 10245-5, ts iso 4309, fem 1.001, ts en 13411-5

yükleyici kren

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

ts 2340, ts en iso 12999, ts iso 7592, ts en 13001-3-5, ts ıso 4309

caraskal

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

ts iso 7592, ts en 818 – 7, ts 2340, ts en 818-6+a1, ts ıso 4309, ts en 13157+a1

yükseltilebilir seyyar iş platformu

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

ts en 280 - a1

taşıt kaldırma donanımı

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

ts en 1493

transpalet

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

, ts iso 5057, ts en iso 3691 – 5, fem 4.004, ts en 1757-2

forklift

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

, ts iso 22915 – 2, ts en iso 3691 – 1, ts en 3691 – 5, ts iso 5057, fem 4.004

basınçlı hava tankı

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

ts 1203 en 286-1, ts en 13445-1, ts en 13445-5

kompresör hava tankı

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

ts 1203 en 286-1, ts en 13445-1, ts en 13445-5

hidrofor / genleşme tankı

standartlarda süre belirtilmemişse azami 1 yıl

ts 713, ts 1911, ts 10576, ts 11490

 

gezer köprülü vinç

 

portal vinç

 

monoray vinç

 

yükleyici kren

 

caraskal

 

yükseltilebilir seyyar iş platformu

 

taşıt kaldırma donanımı

 

transpalet

 

forklift

 

basınçlı hava tankı

 

kompresör hava tankı

 

hidrofor / genleşme tankı

 

 

 

yangın tesisatı periyodik kontrolleri :

 

makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri tarafından yapılan yangın tesisatı periyodik kontrolleri binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte  belirtildiği gibi ve ts 9811, ts en 671-3, ts en 12416-1 + a2, ts en 12416-2 + a1, ts en 12845 + a2  standartlarına uygun şekilde kontrol edilmelidir.

 

 

yangın tesisatı periyodik kontrolünde ilk bakılması gereken kriter yangın tesisat projesidir. kontrolü yapılacak yangın tesisatının mevcut yangın tesisat projesine uygun olup olmadığının kontrolü yapılır. sonrasında raporda olması gereken kriterler :

 

kontrolün yapıldığı firma bilgileri ,kontrolün yapıldığı tarih ,rapor tarihi,bir sonraki kontrol tarihi, yangın tesisatını besleyen pompaların marka ,model,imal yılı ,seri no su,anma debisi , gücü ,enerji kaynağı ,çalışma basıncı, sistemdeki manometre , emniyet ventili , presostat,genleşme tankı, bilgileri yer alır.

 

ayrıca yangın tesisatının bulunduğu binanın toplam kullanım alanı, binanın yüksekliği ,binanın kullanım türü ,binanın tehlike sınıfı raporda belirtilir.

 

sulu söndürme sisteminin :

 

-yangın dolabının sağlaması gereken su debisi

-hidrantın sağlaması gereken su debisi

-gerekli olan su deposu hacmi

-yangın ihbar panosu

-yangın tesisatı üzerinde çalışma basıncının 1.1 katında tam kapasite tahliye yapabilen emniyet ventili olmalıdır.(tahliye çıkışı güvenli bir alana yapılmalıdır.)

 

kontrolleri yapılıp mevcut sistemin gereklilikleri karşılayıp karşılamadığı görülür.

 

 

yangın tesisatı su deposu kontrolünde :

 

sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçlarla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde uygulaması yapılır.su seviye göstergesi çalışır durumda olması gerekir.

 

 

yangın pompalarının kontrolünde kontrol kriterleri :

 

-sistemde kullanılan pompanın aynı kapasitede yedeği mevcut olmalıdır.

 

-yedek dizel pompanın sistemde mevcut olduğuna eğer yoksa pompaların enerji beslemelerinin genel elektrik sisteminden bağımsız olacak şekilde ( transfer panosuyla) güvenilir bir kaynaktan sağlanmalıdır.

 

-her pompanın kumanda panosu ayrı olmalıdır.

 

-her pompanın ayrı kumanda basınç anahtarı olmalıdır.

 

-pompaların bulunduğu ortam sıcaklığı elektrikli motor tahrikli pompalarda +4°c , dizel motor tahrikli pompalarda +10°c  sıcaklığın altına düşmemesi için gerekli donanımlar olmalıdır.

 

- pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil aydınlatma olmalıdır.

 

 

 

 

 

sabit boru tesisatı ve yangın dolaplarının kontrolü :

 

- herhangi bir noktadan itfaiye su alma ağzına olan mesafe en fazla 60 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.

 

- sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları itfaiyenin kullandığı normlarda 55 - 65 mm çapında olmalıdır.

 

- yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m'den fazla olmayacak şekilde bulunmalıdır.( ıslak tip yağmurlama başlığı var ise uzaklık 45'ye kadar çıkarılabilir.)

 

- yangın dolaplarının kullanımını engelleyen unsurlar olmamalıdır.

 

 

 

itfaiye su verme bağlantısının kontrolü

 

-bina oturma alanı 1000 m²' den büyük binalarda veya cephe genişliği 75 m'yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için sulu yangın söndürme sistemlerine en 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılmalıdır.

 

- itfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi en fazla 18 m olacak şekilde düzenlenmelidir.

 

 

 

yangın tesisatının haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık kontroller yapılıp kayıt altına alınmalıdır. bu kontrollerde tespit edilen eksiklikler giderilip kayıt altına alınır.

 

 

yangın dolaplarının kontrolü :

 

-projede belirtilen yerlerde ve özellikte olmalı

-teçhizatlarda hasar, aşınma ve sızdırma olmamalı ,

-çalışma talimatları açık ve okunaklı olmalı

-konumu açıkça işaretlenmeli

-hortumda herhangi bir hasar , sızıntı ,montaj ve bağlantı hatası olmamalı

-manuel makaralar üzerindeki vananın çalışması uygun olmalı.

-dolaplarda herhangi bir hasar belirtisi ve kapakların serbestçe açılıp açılmadığı kontrol edilmeli.

-5 yıl içinde tüm hortumlar en 671-1 ve/veya en 671-2'ye göre azami çalışma basıncında basınçlandırılmış ve herhangi kusur olmadığı tespit edilip kayıt altına alınmalıdır.

 

 

yangın tesisatındaki diğer mevcut sistemlerde (yağmurlama, kuru tozlu sistem,hidrantlar..vb)yönetmelik ve standartlara uygun kontrol edildikten sonra , muayene uzmanı personelinin adı , soyadı , oda sicil numarası , ekipnet numarası,diploma numarası ve imzasıyla, varsa  yangın tesisatında  uygunsuzluklar ,  firma yetkililerine bildirilir.uygunsuzluklar giderildikten sonra tekrar kontrol edilip , uygunsuzlukların giderildiği görüldüğü takdirde uygunsuzluk giderme raporu gönderilir.

 

 

 

                                           yangın tesisatı pompa grubu

 

 

 

 

kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolü :

 

-kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolüne başlamadan önce iş güvenliği kurallarına uygun biçimde test ve çalışma alanı içerisin de gerekli güvenlik önlemleri alınır .çalışma ve test alanları güvenlik bantlarıyla çevrilir.gerekli uyarıcı levhalar görünür şekilde konumlandırılır.

 

-kaldırma ekipmanının  daha önce periyodik kontrol raporu olup olmadığına bakılır. önceki periyodik kontrol raporu mevcutsa uygunsuzluk tespit edilip edilmediği belirlenir.uygunsuzluk mevcut ise , uygunsuzluğun giderilip giderilmediği incelenir.

 

-kaldırma ekipmanının  bakım onarım kayıtları incelenir. bakımlarının eksiksiz olması gerekir.bakım esnasında standart dışı uygulama yapılmamış olması gerekir.

 

-kaldırma ekipmanının çalışma alanı içerisinde gerekli uyarı levhalarının olması gerekir.ekipmanı kullanan operatöre eğitim verilmelidir.

 

-kaldırma ekipmanlarında bütün  frenler , acil stop butonları,  ikaz sirenleri ve lambaları kontrol edilir.

 

-kaldırma ekipmanına yük testine mani bir durum görülmediği takdirde , standartlarda belirtilen ağırlıklar ile yük testi uygulanır ve standartlarda belirtilen şartları yerine getirip getirmediği incelenir.

 

 

 

basınçlı kapların periyodik kontrolü :

 

-basınçlı kapların periyodik kontrolüne başlamadan önce iş güvenliği kurallarına uygun biçimde test ve çalışma alanı içerisin de gerekli güvenlik önlemleri alınır .çalışma ve test alanları güvenlik bantlarıyla çevrilir.gerekli uyarıcı levhalar görünür şekilde konumlandırılır.

 

-basınçlı kabın daha önce periyodik kontrol raporu olup olmadığına bakılır. önceki periyodik kontrol raporu mevcutsa uygunsuzluk tespit edilip edilmediği belirlenir.uygunsuzluk mevcut ise , uygunsuzluğun giderilip giderilmediği incelenir.

 

-basınçlı kabın bakım onarım kayıtları incelenir. bakımlarının eksiksiz olması gerekir.bakım esnasında standart dışı uygulama yapılmamış olması gerekir.özellikle imalat dışı kaynak yapılmamış olmasına dikkat edilir. sonradan yapılan kaynak işlemleri için firma kaynak  işleminin uygunluğuna beyan vermelidir.kaynak dikişlerinin standartta belirtildiği gibi olup olmadığı kontrol edilir.

 

-basınçlı kabın, işletme  basıncının ,standartlarda belirtilen oranlardaki basınca ulaştığında , tam kapasite açılıp tahliye işlemi yapan emniyet ventillerinin olması gerekir.uygun basınç değerlerinde emnyet ventilinin tahliye işlemini yerine getirdiği kontrol edilir.emniyet ventillerinde ayar bozulmalarına karşı önlem alınmalıdır.

 

-basınçlı kabın herhangi bir deformasyona ve korozyona uğramamış olması gerekir.açılır kapakları mevcut olan basınçlı kaplarda kapak güvenlik donanımlarının kontrolleri gerçeklerştirilir.

 

-basınçlı kabın basınç göstergelerinin çalışır durumda olduğu , okunur bir skalaya sahip olduğu ve doğru değerleri gösterip göstermediği  kontrol edilir.

 

-basınçlı kaplarda basınç kaynağından elde edilen basıncı sınırlayan presostatın çalışması istenilen aralıkta görevini yerine getirip getirmediği kontrol edilir.

 

 

-basınçlı kaplar , standarlarda belirtilen oranda  ve belirtilen sürelerde hidrostatik test uygulanır.uygulanan basınçlı su testinin sonunda kaynak noktaları, bağlantılar ve tank cidarlarında deformasyon , su sızıntısı ,terleme olup olmadığı kontrol edilir.

 

-basınçlı kaplara doğrudan bağlı bütün emniyet ventillerinin ,standartlarda belirtilen işletme basıncına göre ayarlanmış basınçlarda , tam kapasite açıp ve güvenli bir ortama tahliye yapıp yapmadığı kontrol edilir.

 

A tipi muayene kuruluşu olan Ptc Muayene olarak akreditasyon kapsamımız

 

 

 1. Gezer köprülü vinç 

 

 1. Portal vinç              

 

 1. Monoray vinç           

 

 1. Yükleyici Kren       

 

 1. Caraskal                  

 

 1. Yükseltilebilir Seyyar İş Platformu

 

 1. Transpalet              

 

 1. Forklift                  

 

 1. Basınçlı Hava Tankı

 

 1. Kompresör Hava Tankı

 

 1. Hidrofor / Genleşme Tankı

 

 

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI

 

Kaldırma ve İletme Ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır.
Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında tutulması gereken tehlike arz edebilecek iş araçlarıdır. Ülkemizde kaldırma ve iletme araçlarının yanlış kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza vakası oluşmaktadır.

Kaldırma ve İletme ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.2. bendinde (Kaldırma Ve İletme Ekipmanları) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Kaldırma ve İletme ekipmanları kontrolünde; Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edi­len yükün en az 1,25 katı yük ile yapılmaktadır. Bu yük testi ile birlikte ilgili yönetmelik bentlerinde bu ekipmanlarda etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenlerinin bulunmasını zorunlu kılmıştır.

Kaldırma ve İletme Makinelerinin periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği profesyonellerince yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

PTC Muayene , bünyesindeki Makine Mühendisi yetkin kontrolörleri ile hassas ve kalibreli ölçüm araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrol ve testlerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız tarafsız ve güvenilir mühendislik kontrolleri gerçekleştirilecektir.

PTC Muayene olarak akreditasyon kapsamında kaldırma ve iletme  ekipmanlarında periyodik kontrolü gerçekleştirilen ekipmanlar:

 

 1. VİNÇ

 2. GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

 3. PORTAL VİNÇ

 4. MONORAY VİNÇ

 5. YÜKLEYİCİ KREN

 6. CARASKAL

 7. PLATFORM

 8. YÜKSELTİLEBİLEN SEYYAR İŞ PLATFORMU

 9. TAŞIT KALDIRMA DONANIMI

 10. TRANSPALET

 11. FORKLİFT

 12. Aydınlı Mahallesi. Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi. Beyoğlu Sanayi Sitesi. D1 Blok No:26 Tuzla/İstanbul/Türkiye

 13.  

 14. E-posta :  ozcan@ptctesting.com

 15. Tel         : +90 546 219 83 55

 16. Mobil    :  +90 551 652 61 85