Sepetli Platform Periyodik Kontrol Muayenesi
sepetli-platform-periyodik-kontrol-768x5

Sepetli platform yüksek ve riski fazla olan yerlerde kullanma amaçlı üretilen platformdur. Genel olarak bir vinçüzerine yerleştirilen sepetli platform sayesinde yüksek yerlerde kullanmak kolaydır. Bir iş makinasına veya bir araç üzerine yerleştirilen sepetli platform insan gücüyle yapılması zor işleri yapmak, daha kolay ulaşım sağlamak yani hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlar.

 

Tamirat, reklam, tabela, boya, kaynak dış cephe temizlik işleri ve özellikle acil durumlarda insanları yüksek katlardan kurtarmak amaçlı kullanılır. Sepetli platform güvenli olsa da bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Bakım ve kontrollerin yapılması işletmenizi daha güvenli hale getirecektir.

İş ekipmanlarından kaynaklanan kazalar ve hasarları engellemek için 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bulunan “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve aynı yönetmelikte bulunan kaldırma iletme ekipmanları” maddelerine uygun olarak kontroller gerçekleştirilmelidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının

 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

 

Kaldırma İletme Ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

  • 2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

 

Periyodik Kontrol Raporu

PTCuzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği sepetli platform muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

PLATFORM PERİYODİK KONTROL

 

Kaldırma ve iletme araçları grubuna platformlar da girmektedir. Yükseltilmiş çalışma platformları genelde işletmenin ihtiyaçlarına uygun şekilde farklı boyut ve şekillerde üretilmektedir. Platform yüksekliği, derinliği, adım genişliği ve ayak genişliği gibi özellikler, işletmenin talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.

 

Çalışma platformu, onaylı bir tasarıma sahip olmalı ve güvenli bir çalışma yükünü karşılamalıdır. Çalışma platformu esas olarak uygun koşullarda ve sadece yetkili çalışanlar tarafından kullanılmalıdır. Personel ve iş ekipmanı dışında hiçbir yük, platform ile taşınmamalıdır.

Platformlar yüksekte çalışma imkanı sağlayan araçlar oldukları için, güvenli başlık bağlantıları ve entegre koruma sistemlerine sahip olmalıdır. Genelde hızlı ve kolay kurulabilen platformların, kullanım sırasında uçtan uca korkulukları ve kaymaya karşı korumalı güvertesi olmak zorundadır.

Çalışma platformları, işletmeler için çok amaçlı merdivenlerden, daha uzun çalışma alanları oluşturmak için katlama platformlara kadar çok çeşitli ekipmanları kapsamaktadır. Platformlar hem iç hem de dış alanda kullanım çözümleri sunmakta ve çalışanlar için rahat, güvenli ve konforlu bir çalışma imkanı sağlamaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, çalışanların sağlığı ve işletmelerin güvenliği bakımından platformların her yıl en az bir defa periyodik olarak kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir.

 

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontrol ve muayene çalışmalarında esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 280 Yükseltilebilen seyyar iş platformları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler

  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları

  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri

  • TS EN 818-6+A1 Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - Bölüm 6: Zincir sapanlar - İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname

 

PTC Muayene kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında platform periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri  vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri kapsamında verilen platform periyodik kontrol ve muayenesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok muayene hizmetleri de verilmektedir.