MOBİL VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENE
periyodik-muayene-mobil-vinc-periyodik-k

Mobil vinç araç üstünde bulunan ve istenilen yere gidip ağır yükleri kaldırabilen vinçlere denir. 50 ton civarı ağırlığa kadar ağır yükleri kaldırabilen mobil vinçlerin bir çok çeşidi bulunmaktadır. İş makinasına benzeyen mobil vinçler inşaat şantiyelerinde, ağır vasıta araçları kaldırmada, konteynır kaldırmada, makine endüstrisinde ve ağır yükleri kaldırabilen her yerde kullanılmaktadırlar.Mobil vinçlerin avantajlarına baktığımızda bir çok avantajı bulunmaktadır. İstenilen yere gidebilen bu vinçler yükleri hangi şartlarda olursa olsun kaldırabilirler. Özellikle kısa mesafelerde yükleri kolayca kaldırıp taşıması içinde kullanılırlar. Ancak mobil vinçler devamlı olarak ağır yükleri kaldırdıkları için mobil vinç ekipmanlarında ve aksamlarında sıkıntılar çıkabilir.

Kazaları önlemek amaçlı mobil vinçlerin periyodik kontrol ve bakımları mutlaka yapılmalıdır.

İşletmenizde eğer bir mobil vinç varsa iş sağlığı ve güvenliği açısında periyodik kontrollerini özellikle akredite olmuş kuruluşlara yaptırmanızda fayda vardır. Çünkü  mühendisleri ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği mobil vinç muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

 

Mobil vinçler 6331 sayılı kanun gereğince “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği“ne ve bu yönetmelikte belitirilen ek 3 bölümünde bulunan “Kaldırma ve iletme ekipmanları” nın 2.2.1 – 2.2.2 ve 2.2.3 maddelerine tabiidir. Ayrıca bu maddelerde belirtilen standartlara göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

 

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının

 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25

  • katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

  • 2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri kaldırma iletme ekipmanlarında belirtilmiştir.

VİNÇ PERİYODİK KONTROL

 

Vinç , insan gücünün yeterli olmadığı büyük ve ağır cisimlerin kaldırılmasında kullanılan bir iş makinesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu ağır iş makineleri;  yüklerin, vinç ucuna bağlanıp bir yerden başka bir yere aktarılmasını sağlar. Genel olarak bakıldığında bütün vinçlerin çalışma prensipleri birbirine benzese de vinçler  kullanım alanı ve iş kollarına göre farklılık gösterir.

 

Vinç, forklift, platform, transpalet, caraskal ve asansör gibi yük altında çalışan ekipmanlar kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş ekipmanlarıdır.

Ülkemizde vinç ve aksesuarlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır. Vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.
Eskon, uzman ekipleri ile yaptığı vinç kontrollerinde, ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini yerine getirebildiğini kontrol eder, tespit edilen eksiklikleri veya tehlikeli durumları raporlar.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Kontroller, Kaldırma ve/veya iletme araçları kapsamında;
TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 8566-5, TS ISO 12480-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun vinç kontrolleri yapılır.

Vinçlerin emniyetli ve ekonomik olarak çalışmasının için periyodik korucu bakımların yapılması gereklidir. Vinçlerin en kritik elemanları olan kancalar ve halatlar günlük gözden geçirilmeli ve anormal bir durum halinde, gerekli önlemler alınmalıdır.

Planlı ve koruyucu bakım, halatların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara yok açacak aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

Vinç periyodik muayene formu ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmaktadır.