CARASKAL PERİYODİK KONTROL MUAYENE
caraskal-periyodik-kontrol-768x549.jpg

Caraskal ağır yükleri manuel olarak kaldırabilmeye yarayan kaldırma aracıdır. Üzerinde bulunan sabit kancası ile sabit bir yere tutturulan caraskal daha sonra zincirleri üzerindeki kancayı yüke takarak elle diğer zinciri çekerek yükü kaldırmayı sağlıyor. Bu tarz kaldırma araçları genellikle sanayilerde, fabrikalarda, tershaneler de ve tamirhanelerde kullanılırlar.

 

Çark ve dişli sistemi ile çalışan caraskal küçük vinçler sınıfına girmektedir. Caraskallar elle kaldırılabilecek ağırlıktadır. Günümüzde sıkça kullanılan caraskal “İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir. Caraskal kontrolleri bu yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak muayeneleri yapılır. Tüm bu kontroller onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

PTC MUAYENE, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği caraskal muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

 

İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının

 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

 

Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

CARASKAL PERİYODİK KONTROL

 

 

Uzman kadromuz, bünyenizde bulunan caraskalı çalışanlarınızın ve iş güvenliği için gerekli olan periyodik kontrol  hizmetini  gerçekleştirecek ve raporu hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.

 

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Caraskallar 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

 

Ekipmanın Gözle Muayenesi tahrik zinciri, Yük zinciri, yük kancası, askı kancası, korozyon, deformasyon, çarpıklık, makara kontrolü vb. gibi standartta belirtilen kriterler kontrol edilir.

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın, yük ve tahrik zincir çarkları, kanca emniyet mandalı, güvenlik sistemleri, gibi donanımların işlevsellik kontrolleri gözlenir.

Statik-Dinamik Testler: Yük testleri ekipmanın kapasitesi 20 ton’dan az ise 1.5 katı, 20 ton’dan fazla 1.25 katında dinamik ve 1.1 katında statik yük kaldırma testi uygulanması gerekmektedir.

Dinamik Test: Ekipmanın maksimum kapasitesinin 1.1 katı yük altında kaldırma sistemi çalıştırılarak ekipman gözlemlenir.

Yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve ekipmanın kapasitesine göre 1,25 veya 1,5 katında yüklü durumdayken statik yük testi gerçekleştirilir.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden mail yolu ile bilgilendirilir.

 

Kontrolü yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standardın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan bulgular rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayı ile rapor hazırlanmış olur.